श्री रुद्राष्टकम शिव भजन Shri Rudrashtakam Shiv Hindi Bhajan Lyrics

श्री रुद्राष्टकम शिव हिंदी भजन लिरिक्सDownload :MP3 | MP4 | M4R iPhoneShri Rudrashtakam Shiv Hindi Bhajan Lyrics -HD Video Download


Om Namah Shivaya

Namaam-Iisham-Iishaana Nirvaanna-Ruupam
Vibhum Vyaapakam Brahma-Veda-Svaruupam
Nijam Nirgunnam Nirvikalpam Niriiham
Cidaakaasham-Aakaasha-Vaasam Bhaje-[A]ham
Namaam-Iisham-Iishaana Nirvaanna-Ruupam
Vibhum Vyaapakam Brahma-Veda-Svaruupam

Niraakaaram-Ongkara-Muulam Turiiyam
Giraa-Jnyaana-Go-[A]tiitam-Iisham Giriisham
Karaalam Mahaakaala-Kaalam Krpaalam
Gunna-[A]agaara-Samsaara-Paaram Nato-[A]ham
Namaam-Iisham-Iishaana Nirvaanna-Ruupam
Vibhum Vyaapakam Brahma-Veda-Svaruupam

Tussaara-Adri-Samkaasha-Gauram Gabhiram
Mano-Bhuuta-Kotti-Prabhaa-Shrii Shariiram
Sphuran-Mauli-Kallolinii Caaru-Ganggaa
Lasad-Bhaala-Baale[a-I]ndu Kanntthe Bhujanggaa
Calat-Kunnddalam Bhruu-Sunetram Vishaalam
Prasanna-[A]ananam Niila-Kannttham Dayaalam
Mrga-Adhiisha-Carma-Ambaram Munndda-Maalam
Priyam Shangkaram Sarva-Naatham Bhajaami
Namaam-Iisham-Iishaana Nirvaanna-Ruupam
Vibhum Vyaapakam Brahma-Veda-Svaruupam

Pracannddam Prakrssttam Pragalbham Pare[a-Ii]sham
Akhannddam Ajam Bhaanu-Kotti-Prakaasham
Tryah-Shuula-Nirmuulanam Shuula-Paannim
Bhaje[a-A]ham Bhavaanii-Patim Bhaava-Gamya
Namaam-Iisham-Iishaana Nirvaanna-Ruupam
Vibhum Vyaapakam Brahma-Veda-Svaruupam

Kalaatiita-Kalyaanna Kalpa-Anta-Kaarii
Sadaa Sajjana-[A]ananda-Daataa Pura-Arii
Cid-Aananda-Samdoha Moha-Apahaarii
Prasiida Prasiida Prabho Manmatha-Arii
Na Yaavad Umaa-Naatha-Paada-Aravindam
Bhajanti-Iha Loke Pare Vaa Naraannaam
Na Taavat-Sukham Shaanti Santaapa-Naasham
Prasiida Prabho Sarva-Bhuuta-Adhi-Vaasam

Namaam-Iisham-Iishaana Nirvaanna-Ruupam
Vibhum Vyaapakam Brahma-Veda-Svaruupam

Na Jaanaami Yogam Japam Naiva Puujaam
Natoham Sadaa Sarvadaa Shambhu-Tubhyam
Jaraa-Janma-Duhkhau-[A]gha Taatapyamaanam
Prabho Paahi Aapanna-Maam-Iisha Shambho
Namaam-Iisham-Iishaana Nirvaanna-Ruupam
Vibhum Vyaapakam Brahma-Veda-Svaruupam

Rudraassttaka-Idam Proktam Viprenna Hara-Tossaye
Ye Patthanti Naraa Bhaktyaa Tessaam Shambhuh Prasiidati

Iti Shrii-Gosvaami-Tulasiidaasa-Krtam Shriirudraassttakam Sampuurnnam

Shri Rudrashtakam Shiv Hindi Bhajan Lyrics -HD Video

For Free Download Click Here Shri Rudrashtakam Shiv Hindi Bhajan Lyrics Download Shri Rudrashtakam Shiv Hindi Bhajan Lyrics

Pleas Like And Share This @ Your Facebook Wall We Need Your Support To Grown UP | For Supporting Just Do LIKE | SHARE | COMMENT ...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *