कृष्णअष्टकम भजे व्रजैकमण्डनं कृष्णा भजन Krishnashtakam Bhaje Vrajaika Mandanam Krishna Hindi Bhajan Lyrics

कृष्णअष्टकम भजे व्रजैकमण्डनं कृष्णा हिंदी भजन लिरिक्सDownload :MP3 | MP4 | M4R iPhoneKrishnashtakam Bhaje Vrajaika Mandanam Krishna Hindi Bhajan Lyrics -HD Video Download


Bhaje Vrajaika-Mandanam Samasta-Paapa-Khandanamm
Sva-Bhakta-Citta-Ranjanam Sadaiva Nanda-Nandanam
Su-Piccha-Guccha-Mastakaḿ Su-Nada-Venu-Hastakam
Anańga-Ranga-Sagaram Namāmi Krsna-Nagaram

Manoja-Garva-Mochanamm Visala-Lola-Locanam
Vidhuta-Gopa-Sochanam Namami Padma-Locanam
Kararavinda-Bhdharam Smitavaloka-Sundaram
Mahendra-Mana-Daranam Namami Krsna-Varanam

Kadamba-Suna-Kundalam Su-Caru-Ganda-Mandalam
Vrajanganaika-Vallabham Namami Krsna-Durlabham
Yasodaya Sa-Modaya Sa-Gopaya Sa-Nandaya
Yutam Sukhaika-Dayakam Namami Gopa-Nayakam

Sadaiva Pada-Pankajam Madiya-Manase Nijam
Dadhanam Uttamalakam Namami Nanda-Balakam
Samasta-Dosa-Sosanam Samasta-Loka-Posanam
Samasta-Gopa-Manasam Namami Nanda-Lalasam

Bhuvo Bharavatarakam Bhavabdhi-Karnadharakam
Yasomati-Kisorakam Namamim Citta-Corakam

Drg-Anta-Kranta-Bhanginam Sada-Sadali-Sanginam
Dine Dine Navam Navam Namami Nanda-Sambhavam

Guṇakaram Sukhakaram Krpakaram Krpaparam
Sura-Dvisan-Nikandanam Namami Gopa-Nandanam
Navina-Gopa-Nagaram Navina-Keli-Lampatam
Namami Megha-Sundaram Tadit-Prabha-Lasat-Patam

Samasta-Gopa-Nandanaḿ Hrd-Ambujaika-Modanam
Namami Kunja-Madhya-Gam Prasanna-Bhanu-Sobhanam
Nikama-Kama-Dayakam Drg-Anta-Caru-Sayakam
Rasala-Venu-Gayakam Namami Kunja-Nayakam

Vidagdha-Gopika-Mano-Manogyna-Talpa-Sayinam
Namami Kunja-Kanane Pravṛddha-Vahni-Payinam
Kishorkanti Rajjitam Drugnjnam Sushobhitam
Gajendr Moksha Kaarinam Namami Shrivihaarinam

Yada Tada Yatha Tatha Tathaiva Krsna-Sat-Katha
Maya Sadaiva Giyatam Tatha Krpa Vidhiyatam
Pramanikastaka-Dvayam Japaty Adhītya Yah Puman
Bhavet Sa Nanda-Nandane Bhave Bhave Su-Bhaktiman
Bhave Bhave Su-Bhaktiman

Krishnashtakam Bhaje Vrajaika Mandanam Krishna Hindi Bhajan Lyrics -HD Video

For Free Download Click Here Krishnashtakam Bhaje Vrajaika Mandanam Krishna Hindi Bhajan Lyrics DownloadKrishnashtakam Bhaje Vrajaika Mandanam Krishna Hindi Bhajan Lyrics

Pleas Like And Share This @ Your Facebook Wall We Need Your Support To Grown UP | For Supporting Just Do LIKE | SHARE | COMMENT ...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *