సాయి చాలీసా | Sai Chalisa with Telugu Lyrics | Bhakthi Channel | Sai Baba Songs

Sai Baba Song సాయి చాలీసా | Sai Chalisa with Telugu Lyrics | Bhakthi Channel | Sai Baba Songs

Hindi Sai Bhajan Lyrics Mp3 Download Devotional Bhajan #BhaktiGaane #DevotionalSongs #SaiBhaja #SaiBabaBhajan #ShirdiSaiBaba

Title : సాయి చాలీసా | Sai Chalisa with Telugu Lyrics | Bhakthi Channel | Sai Baba Songs
Published By: Bhakthi Channel – Bhakthi TV
Date: 2019-11-07 03:30:07
Category: #Sai Baba Song
Label: Youtube
Video Duration : 00:08:16
Download Now: MP3 | MP4 | M4A

Songs Info: There are very beautiful bhajan సాయి చాలీసా | Sai Chalisa with Telugu Lyrics | Bhakthi Channel | Sai Baba Songs that will hear you become
disturbed, many such Bhajans are available in Bhaktigaane , listen to yourself and also tell others and share them together to help us
Songs Info : बहुत ही सुन्दर भजन हैं సాయి చాలీసా | Sai Chalisa with Telugu Lyrics | Bhakthi Channel | Sai Baba Songs जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जायेंगे ऐसे ही बहुत सारे भजनो का संग्रह हैं भक्तिगाने में मिलेगा , खुद भी सुने और दुसरो को भी सुनाये और साथ में शेयर कर हमें सहयोग प्रदान करे

సాయి చాలీసా | Sai Chalisa with Telugu Lyrics | Bhakthi Channel | Sai Baba Songs
సాయి చాలీసా | Sai Chalisa with Telugu Lyrics | Bhakthi Channel | Sai Baba Songs
సాయి చాలీసా | Sai Chalisa with Telugu Lyrics | Bhakthi Channel | Sai Baba Songs

ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ
trimūrti rūpā ō sāyī karuṇiñci kāpāḍōyi
darśana miyyagarāvayya muktiki mārgaṁ cūpumayā || 1 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

kaphini vastramu dhariyiñci bhujamuku jōlī tagiliñci
nimba vr̥kṣapu chāyalō phakīru vēṣapudhāraṇalō
kaliyugamanduna vēlasitivi tyāgaṁ sahanaṁ nērpitivi
ṣiriḍī grāmaṁ nī vāsaṁ bhaktula madilō nī rūpam || 2 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

cānd pāṭil nu kalusukuni ātani bādhalu tēlusukuni
gurramu jāḍa tēlipitivi pāṭil bādhanu tīrcitivi
vēligiñcāvu jyōtulanu nīvupayōgiñci jalamulanu
accēruvōndēnu ā grāmaṁ cūsi vintaina ā dr̥śyam || 3 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

bāyijā cēsēnu nī sēva pratiphalamiccāvō dēvā
nī āyuvunu badulicci tātyānu nīvu bratikiñci
paśupakṣulanu prēmiñci prēmatō vāṭini lāliñci
jīvulapaina mamakāraṁ citramayā nī vyavahāram || 4 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

nī dvāramulō nilicitini ninnē nityamu kōlicitini
abhayamunicci brōvumayā ō ṣiriḍīśā dayāmayā
dhanyamu dvāraka ō māyī nīlō nilicēnu śrīsāyi
nī dhuni maṇṭala vēḍimiki pāpamu pōvunu tākiḍiki || 5 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

pralaya kālamu āpitivi bhaktulanu nīvu brōcitivi
cēsi mahāmmārī nāśaṁ kāpāḍi ṣiriḍī grāmaṁ
agni hōtri śāstriki līlā mahātmyaṁ cūpiñci
śẏāmānu bratikiñcitivi pāmu viṣamu tōligiñci || 6 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

bhakta bhīmājīki kṣayarōgaṁ naśiyiñcē ātani sahanaṁ
ūdī vaidyaṁ cēsāvu vyādhini māyaṁ cēsāvu
kākājīki ō sāyi viṭhala darśana miccitivi
dāmūkicci santānaṁ kaligiñcitivi santōṣam || 7 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

karuṇāsindhū karuṇiñcu māpai karuṇa kuripiñcu
sarvaṁ nīkē arpitamu pēñcumu bhakti bhāvamunu
musliṁ anukōni ninu mēghā tēlusukuni ātani bādha
dālci śivaśaṅkara rūpaṁ iccāvayyā darśanamu || 8 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

ḍākṭaruku nīvu rāmunigā balvantaku śrīdattunigā
nimōnukaraku mārutigā cidambaraku śrīgaṇapatigā
mārtāṇḍaku khaṇḍōbāgā gaṇūku satyadēvunigā
narasiṁhasvāmigā jōṣiki darśanamu niccina śrīsāyi || 9 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

rēyi pagalu nī dhyānam nityaṁ nī līlā paṭhanaṁ
bhaktitō cēyaṇḍi dhyānam labhiñcunu muktiki mārgaṁ
padakōṇḍu nī vacanālu bābā mākavi vēdālu
śaraṇani vaccina bhaktulanu karuṇiñci nīvu brōcitivi || 10 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

andarilōna nī rūpaṁ nī mahima ati śaktimayaṁ
ō sāyi mēmu mūḍhulamu ōsagumayā māku jñānamunu
sr̥ṣṭiki nīvēnaya mūlaṁ sāyi mēmu sēvakulaṁ
sāyi nāmamu talacēdamu nityamu sāyini kōlicēdamu || 11 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

bhakti bhāvana tēlusukōni sāyini madilō nilupukōni
cittamutō sāyī dhyānam cēyaṇḍi pratinityaṁ
bābā kālcina dhuni ūdi nivāriñcunu adi vẏādhi
samādhi nuṇḍi śrīsāyi bhaktulanu kāpāḍēnōyi || 12 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

mana praśnalaku javābulu tēlupunu sāẏi caritamulu
vinaṇḍi lēka cadavaṇḍi sāyi satyamu cūḍaṇḍi
satsaṅgamunu cēyaṇḍi sāyi svapnamu pōndaṇḍi
bhēda bhāvamunu mānaṇḍi sāyi mana sadguruvaṇḍi || 13 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

vandanamayyā paramēśā āpadbāndhava sāyīśā
mā pāpamulū kaḍatērcu mā madi kōrika nēravērcu
karuṇāmūrti ō sāyi karuṇatō mamu daricērcōyī
mā manasē nī mandiramu mā palukulē nīku naivēdyam || 14 ||

(ṣiriḍīvāsa sāyiprabhō jagatiki mūlaṁ nīvē prabhō
datta digambara avatāraṁ nīlō sr̥ṣṭi vyavahāraṁ)

akhilāṇḍa kōṭi brahmāṇḍa nāyakā
rājādhirāja yōgirāja parabrahma
śrī saccidānanda sadguru sāyināth maharāj kī jai |Download-Button1-300x157#Hindidevotional #Hindibhajan #hindibhajan #latestbhajan #kirtan #lord #bhagwan #popularbhajan #lyricalsongs #lyricalbhajan #Live #audio #fullHD #aarti #katha #hearttouching #devotionalsongs #lyricalvideos #BhajanGanga #SanskarBhajan

Bhakthi Songs,bhakti songs,bhakthi patalu,సాయి చాలీసా,Sai Chalisa with Telugu Lyrics,Bhakthi Channel,Sai Baba Songs,sai baba bhajan,om sai ram,saibaba,sai baba aarti,shirdi sai baba chalisa,sai bhajan,sai,god chalisa,sai baba,sai baba ke gane,sai baba mantra,sai mantra,sai ram sai shyam,sai chalisa,baba,sai aashirwad,sai aarti,shirdi sai baba,shirdi sai chalisa,devotional chalisa,sai baba ke bhajan,new sai babaPleas Like And Share This @ Your Facebook Wall We Need Your Support To Grown UP | For Supporting Just Do LIKE | SHARE | COMMENT ...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *